Contact

Looking forward to hear from you!

Contact

3 Bernardyńska Street
PL 20-109 Lublin, Poland
Tel.: +48 22 513 15 03
Tel.: +48 697 070 503

Map​

 

Dane rejestrowe:

For Taste Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul.Bernardyńska 3, NIP: 113-268-38-12, REGON: 141079015, wpisana pod numerem KRS: 0000287287 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00zł.